Sadya nga maginghatagon

Closas

Special Gospel of the day: Lukas3 :10-18(January17,2013)Lukas3:11-Siya mitubag kanila, “Siya nga adunay duha kabuok kamisola, kinahanglan manghatag niadtong walay iya; ug siya nga adunay makaon, kinahanglan magahimo sa ingon:

Sa Sirac3:30-ang paghatag makapasaylo ug kasal-anan.Sa Efeso5:5-walay hakog malangit.Sa 2 Korinto9:6-7-ang magpugas ug diyotay mag-ani ug dyotay ug ang magpugas ug daghan, mag-ani ug daghan kay“God loves a cheerful giver.”

Sa Roma12:8- dapat mohatag nga walay tihiktihik.Sa 1 Korinto16:14-dapat kita mobuhat sa bisan unsang butang pinasikad sa gugma.Takenote, ang gugma mahimong realiable kun kini ipadayag diha sa buhat.Infact, sa Pinadayag20:12-pagahukman kita sumala sa atong mga binuhatan.

Sa Santiago2:26-ang lawas nga walay kalag patay maingon nga ang pagtuo kun walay buhat usa ka patay. Meaning, contradictory kini sa panudlo sa mga non catholic members nga tuo lang luwas na.

Bakak kini!Sa Santiago2:19-ang yawa gatuo sa Dios apan gakurog sa kahadlok ug wala maluwas.Ang gugma ug ang pagbuhat sa maayo maoy dili mahimo sa yawa gawas kun magtakoban siya.

Sa 2Korinto11:14-devil is a “great pretender.”Remember, ang tawo nga magsuot ug maskara, kadugayan mogawas gayud ang iyang matuod nga hitsura. Kini mao ang ilhanan nga dili diniyos ug adunay gapahipi nga kaplastikan, kun magbuhat nga dili molahutay.

Ang buhat sa gugma magdugay, apan ang yawan-ong buhat dili gayud kini modural. SPONSORED:Neneth-BobongBalino-Dr.Edith,PhD-TonyJordan-CDO.San Pedro Calungsod, iampo mo kami! Listen: Radio Ultra AM-1188-3:00 PM-Sunday!Congrats Kapatid Edith Ranoa Jordan, New School Principal of CDO!- Bro. Edcel- #09284149490- Jagna, Bohol

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password